سعيد ايزدی

كارزار انتخابات در كشورمان 3 مرحله متفاوت را پشت سر گذاشت. هر كدام از اين مراحل به نوبه خود در چيدمان ميدان بازي هر يك از نامزدها مؤثر بود. در واقع هر يك از نامزدها با تاكتيك هاي خاص خود تلاش كردند ، وارد اين عرصه شوند ، هر چند كه در عمل رقابت اصلي ميان 2 نامزد صورت گرفت.

در بررسي مرحله اول تبليغات انتخاباتي مي توان گفت همايش ها و سفرهاي استاني نامزدها نقش اصلي را ايفا كرد. در مرحله دوم مديريت مناظره ها ، نحوه تعامل با آن و آثار مناظرات بود و در مرحله سوم گفتگوهاي زنده و ضبط شده و همچنين فيلم هاي كوتاه تبليغاتي مختص به هر نامزد نقش بسزايي در پروسه تبليغات انتخاباتي ايفا كرد.

به قطع و يقين بايد گفت كه سفرهاي استاني آقاي روحاني در اين ميان ماندگارترين و اثرگذارترين پديده انتخاباتي در تاريخ جمهوري اسلامي بود. سخنان ايشان در اروميه و همدان و كرمانشاه تا اردبيل و لرستان و تهران و مشهد منجر به شور و موجي جديد در ميان حاميان و همه اقشار مردم گرديد.

با نگاهي به گزيده اي از سخنان آقاي روحاني در همايش بزرگ حاميان ايشان در همدان ذكر نكاتي خالي از لطف نيست :

  1. آقاي روحاني دراين همايش گفت : ” اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند, را قبول ندارند ..منطق شما ممنوع کردن است..ما دنبال آزادی هستیم .. اگر شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند.“ اين اظهارات آقاي روحاني جاي تأمل بسيار دارد. ناگفته نماند كه آقاي روحاني در اينجا هدف را به طور مشخص كارنامه و سابقه آقاي رئيسي و دوستانشان را هدف گرفته بود ، اما بايد گفت كه در طول 4 سال گذشته ، كارنامه كشورمان در مورد اعدام ، كارنامه درخشاني نيست. يعني خوب مي بود كه آقاي روحاني حتي در طول 4 سال كه از عمر دولت يازدهم مي گذشت ، مستقيم يا غيرمستقيم ورود پيدا كرده و در مورد اين حجم از اعدامها در كشورمان رسيدگي مي كرد و به مراجع قانوني و قضايي گوشزد مي كرد كه بدين شيوه چهره و وجهه مناسبي از جمهوري اسلامي در جهان باقي نمانده است و هميشه در مظان اتهام هستيم. هنوز به ما انگ نقض حقوق بشر مي زنند و همين اعدامها معياري براي ارزيابي نهادها و سازمانهاي بشر دوستانه شده است و متأسفانه مخالفين نظام نيز از آن سوء استفاده مي كنند.

پس بجا مي بود كه آقاي روحاني اقدامي صورت مي داد. اما هنوز دير نشده و اتفاقا براي 4 سال آينده ، ايشان مي توانند ، لايحه لغو اعدام را ارائه دهند و يا حداقل زمينه گفتگوي حقوقي و قضايي را با اساتيد و كارشناسان حقوق ترتيب داده تا كميت اعدام ها در كشورمان به حداقل برسد. فراموش نكنيم كه آقاي روحاني حقوقدان هستند و در يكي از كارزارهاي انتخاباتي تأكيد داشتند و تلويحا اظهار كردند كه من وكيل مردم هستم و مردم به وكيل خود رأي مي دهند تا از حقوق آنها دفاع كند. از اينرو لازم است كه آقاي روحاني براي تحقق اين وعده تأخير نورزند.

  1. آقاي روحاني در جاي ديگري از سخنان پرشور خود در همدان گفت : ” اجازه نمی‌دهم خانه عدالت به خانه اتهام و دروغ تبدیل شود..ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند را نمی‌خواهیم..ما انحصار گرایان را نمی خواهیم…آیا می‌خواهیم جامعه ما از بیانات خاتمی عزیز استفاده نکند؟ چرا عزیزان و چهره‌های عزیز ما و آنهایی را که به ملت خدمت کردند و گفت‌وگوی میان ملت‌ها را به ارمغان آوردند و آنها كه چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دادند, خانه‌نشین می‌کنید؟ با چه قانونی؟ “ ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه آقاي روحاني به طور مشخص قوه قضاييه را مورد خطاب قرار داده بود.

از طرف ديگر بايد گفت كه وقتي رئيس جمهور در مورد قوه قضاييه عبارت ” خانه اتهام و دروغ “ را به كارمي برد ، اين سوال پيش مي آيد كه اگر اتهام يا دروغي بوده كه مردم از آن مطلع نشده اند ، چه خوب كه آقاي روحاني يا حداقل سخنگوي دولت ، اين مقولات را براي مردم تشريح كرده و روشنگري كنند. ضمن اينكه وقتي قضات و دادسراهاي كشور ” انحصارگر“ مي شوند ، عملا بايد گفت كه ديگر مردم اعتمادي به خانه عدالت پيدا نمي كنند.

نكته ديگر در مورد ممنوع التصويري آقاي خاتمي بود . انتظار اينست كه اتفاقا آقاي روحاني در اين رابطه به صراحت اين موضوع را پيگيري كرده و اجازه ندهد كه يك قوه ، فراقانوني عمل كند. در همين رابطه مردم به صراحت شعارهاي خود را دادند و از دولت ايشان حمايت كردند و اكنون وقت عمل است. وقت آنست كه اين بي منطقي و بي عدالتي پايان گيرد. اگر ممنوع التصويري جناب آقاي خاتمي ، اقدامي غيرقانوني بوده – كه در صحبتهاي آقاي روحاني به آن اشاره داشت – پس لازم است كه با شفافيت تمام اين امر پيگري گردد. حتي دولتمردان آقاي روحاني متأسفانه در اين رابطه طي 4 سال گذشته سكوت كرده بودند و ما اين دوره صراحت و شجاعت آقاي روحاني را تمجيد مي كنيم. اما جا دارد كه ايشان به قوه قضاييه يادآوري كنند كه اينگونه تصميمات هزينه ساز است. مردم را نبايد بدين گونه وارد عرصه بي اعتمادي نمود. آقاي روحاني اتفاقا با اين اظهاراتشان همانطور كه گفتند بايستي راه را براي رفع اين نوع محدوديت ها و ممنوعيت ها هموار سازند. گفتگوي سازنده با نهاد رهبري در همين رابطه مي تواند مثمر ثمر باشد. از طرف ديگر دعوت همه جانبه از سران قوا براي تعامل در اين خصوص مي تواند جنبه ملي به اين امر داده و هيجانات ناشي از آن را نيز مهار كند.

در پايان بايد گفت كه وعده هاي آقاي روحاني زماني محقق شدني است كه ايشان از قدرت رأي خود استفاده كرده و مردم را با تمام قوا پشت سر خود فرابخواند. اين آراء مردم بود كه به ايشان توان چانه زني و تعامل مضاعف داده ، لذا لازم است براي 4 سال آينده از هر فرصتي استفاده كنند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here