14 مرداد روز تحليف رياست جمهوري است. روزي كه حسن روحاني رسما سوگند قانوني خورده و مسئوليت 4 سال آينده دولت را بر عهده مي گيرد. در حقيقت فصل جديدي را در عرصه داخلي شاهد خواهيم بود و آنچه كه بيش از گذشته ضرورت مي يابد ، وحدت در عمل و اقدام است.

هنوز مشخص نيست كه آيا رئيس جمهور مانند دورة قبل ، ليست اعضاي كابينه را همان روز تحليف با خود به مجلس مي آورد يا از حق قانوني 2 هفته اي خود استفاده مي كند. گمانه زني ها نشان مي دهد كه رئيس جمهور عجله اي براي بستن ليست اعضاي دولت ندارد و هنوز برخي اسامي وزرا در ليست بالا و پائين مي شود.

در همين ايام و همچنين پس از انتخابات نيز شاهد بوديم كه سر و صدايي تازه شكل گرفت كه نشان مي داد ، عده اي سهم خواهي را آغاز كردند و عده اي ديگر بر اين طبل مي كوبيدند كه از همين حالا برخي وزرا را به كابينه روحاني تحميل كنند. توجه به يك نكته گويا فراموش شد كه كابينه و دولت بايستي يكدست در يد رئيس جمهور باشد و اوست كه با تيمش سكاندار عبور اين كشتي طوفان زده از بحران هاست و اين رئيس جمهور است كه بايستي در برابر مردم پاسخگو بوده و بتواند با تكيه بر قانون اساسي قوه مجريه را هدايت كند. بنابراين خوبست در اين وانفسا به جاي حاشيه سازي و سوخت رساني به دشمنان، حسن روحاني را آنطور كه بايد آرام بگذاريم تا كابينه اي برحق و شايسته بر اساس كارآمدي تشكيل دهد تا بتوانيم با يكديگر بر مشكلات نفس گير اقتصادي فائق آئيم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here