نوشته: جان پلامناتز

ترجمه: حسين بشيريه در ۲۴۲ صفحه

معرفي: اين كتاب كه به يمن تلاشهاي دكتر بشيريه تهيه شده از زمره كتابهاي مورد علاقه جامعه شناسان و فيلسوفان قرار گرفته است و به منظور گشودن پرده از غوغاي تفكر هگل بسيار راهگشاست.

دانلود

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here