خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد، دارایی‌های خارجی این بانک با ۰/۳ درصد کاهش نسبت به اسفند ماه ۹۵ به ۳۳۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین برای حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی رقم ۶ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان درج شده که در دوماهه اول سال جاری ۳۳/۹ درصد رشد داشته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۳۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به ۲۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. در مدت مورد بررسی بدهی دولت ۳۵/۷ درصد معادل ۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۱۰/۵ درصد کاهش یافته است.

افزایش ۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومانی در دو ماهه اول امسال، ناشی از تنخواه بودجه سال ۹۶ است. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند.

البته در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی همواره روند افزایشی داشته و بانک مرکزی هم استدلال‌های خاصی درباره افزایش بدهی دولت در سال ۹۵، مطرح کرد که تاکنون سابقه طرح آن وجود نداشت.

بدهی دولت از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیاردتومان در پایان سال گذشته رسید که نشان ‌دهنده رشد حدود ۱۰۹ درصدی در چهار سال است.

در طول این سال‌ها در ابتدای سال بدهی دولت افزایش می‌یابد و بخشی از این بدهی تا پایان سال تسویه می‌شود که این اتفاق بیانگر عدم تسویه بخشی از تنخواه است.

اما بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌ها، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ را بابت اسناد به تعهد دولت عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است.

همچنین بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.

بر اساس این گزارش همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماهه اول امسال، ۲/۷ درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴/۷ درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان این ماه به ۱۰۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

حجم کل سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری در نزد بانک مرکزی ۱۳۵ هزار و ۳۰ میلیارد تومان است که ۱۲۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان آن سپرده قانونی و ۵ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان آن سپرده دیداری است.

البته با توجه به اینکه بانک‌ها معادل ۱۰۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند، نرخ موثر سپرده قانونی در عمل بسیار کمتر از رقم اعلامی ۱۰ تا ۱۳ درصد است.

سپرده بخش دولتی نزد بانک‌ مرکزی در دو ماهه اول امسال ۳/۲ درصد افزایش داشته است. حجم کل سپرده دولت نزد بانک مرکزی ۳۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۱۲/۹ درصد افزایش یافته است.

در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بانک‌های تجاری دولتی با ۲۰ درصد افزایش، ۱۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی دولتی با ۰/۴ درصد کاهش ۴۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان و سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با ۱/۴ درصد رشد ۳۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here