حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران در کانال تلگرامی اش نوشت: اسماعیل وَلَد الشیخ احمد” نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن از ساعت 11:30 امروز با حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

 این دیدار با ضیافت ناهار کاری میزبان به افتخار میهمان ادامه خواهد یافت.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here