نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای برخورد با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی مشمول اعمال مجازات و اقدام متقابل را تعیین کردند.

متن کامل این ماده به شرح زیر است؛

نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه وقت آمریکا) به ایجاد گروه های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه های تروریستی در منطقه شناخته می شوند و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند:

۱-سازمان های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه های تروریستی و افراطی در منطقه از قبیل داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.

۲-اشخاص آمریکایی که در فعالیت های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند ۱ این ماده مشارکت موثر دارند.

۳-اشخاص آمریکایی که در سازماندهی تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع و شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.

۴-اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق ارائه کمک های مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت می کنند.

۵-اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه به خصوص فلسطین و لبنان انجام می شود، حمایت کرده و نقشی موثر در آن داشته اند.

تبصره ۱:وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می شود.

تبصره ۲: به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرایم تروریستی، موضوع بندهای ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب می شوند، اختصاص دهد. هر گونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرایم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here