بالاخره پاسخی که باید به کنگره و سنا و دولت آمریکا می دادیم در مجلس شورای اسلامی با رأی چشمگیری به تصویب رسید. این طرح را وزارت خارجه پیشنهاد داده بود یا اینکه  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آنرا نوشتند یا کمیسیون نظارت بر برجام با آنها در تدوین طرح همکاری کردند الان خیلی مهم نیست. مهم اینست که بالاخره پاسخی قاطع دادیم. چون اگر پاسخ نمی دادیم و صرفا به شعار و پرخاش می پرداختیم درست یا غلط حکایت کره شمالی می شد. با اینحال تبعات این طرح هم محل پرسش است چرا که باید حتما منتظر واکنش های احتمالی آمریکا هم باشیم. از طرف دیگر آثار این طرح در برابر سیاست های خصمانه آمریکا بایستی برآورد شده تا کشور در چالش جدی فرو نیافتد.

اما واقعا این طرح پاسخگوی آمریکاست؟ یعنی ما توانسته ایم اقتدار و اتحادمان را نشان بدهیم و بی هیچ دغدغه ای تحریم های جدید را هم تحمل کنیم؟ باید باور کرد که دولت یازدهم کار سختی در پیش رو دارد  و طرح جدید هم اگر چه رأی اکثریت نمایندگان مجلس را به همراه داشت اما باز نمی توان این نکته را فراموش کرد که مسئله بعدی آمریکا تهدیدات بیشتر و فشارهای مضاعف خواهد بود.

صحبت ها در مورد نظارت و بازرسی از سایت های نظامی کشورمان کم کم جای خودش را در رسانه ها و محافل امنیتی و نظامی آمریکا باز کرده و لذا باید هوشیار بود و برای آن هم طرح هایی از قبل آماده کنیم.طرح مقابله با تحریم یک چیز است اما طرح مقابله با بازرسی از مراکز نظامی چیز دیگر و از هر بابت نیاز به تدوین یک راهبرد دقیق و هوشمند داریم.

اگر آمریکا بتواند اجماع تازه ای علیه کشور به منظور بازرسی از مراکز نظامی مان ایجاد کند،‌ در آنصورت مشکل بتوان دور جدیدی از گفتگوها را کلید زد چرا که با آمریکای ترامپ مواجهیم که به شدت نیاز به اهرمی برای خروج از بحرانهای داخلی اش دارد. در آن سناریو دیگر بعید است که اروپا بخواهد یا بتواند سینه اش را در برابر آمریکا سپر کند. بنابراین باید کمربندها را محکم نمود و آماده سناریوهای تازه باشیم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here