محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نخستین وزیر متولد پس از انقلاب است برای دفاع از برنامه های خود و همچنین پاسخ به سوالات مخالفان پشت تریبون قرار گرفت.

جهرمی که طی روزهای اخیر هدف سنگین ترین حملات اپوزیسیون خارج نشین و منتقدان داخلی قرار داشت پیش بینی می‌شد با استرس بالایی به بیان نظرات خود بپردازد. جهرمی در صحن بهارستان کاری کرد که علی لاریجانی رییس مجلس از ساعات ابتدایی جلسه سعی در اجرای آن داشت و آن چیزی نبود جز سکوت نمایندگان؛ نمایندگانی که از ساعات ابتدایی جلسه به صورت مداوم در حال بحث و تبادل نظر بودند محو فن بیان این جوان شدند و در مدت سخنرانی او سراپا گوش بودند.

جهرمی 36 ساله وزیر جوانی است  که ثابت کرد شایستگی رسیدن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد و دیگر وقت آن رسیده است که نوبت به جوانان متولد پس از انقلاب برسد.

زمانی که جهرمی قصد داشت بر روی صندلی خود بنشیند، واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به استقبال او آمد و جهرمی را در آغوش کشید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here