مجلس عوام انگلیس روز دوشنبه 14 اوت اعلام کرد صدای زنگ ساعت بیگ بن (Big Ben ) در برج ساعت معروف ساختمان پارلمان انگلیس از ظهر روز 21 ماه اوت به منظور اجرای عملیات تعمیر برای مدت چهار سال آینده خاموش می شود.

این ساعت به مدت ۱۵۷ سال است که بی وقفه کار می کند. اما بنابر تصمیم مدیران شهرداری لندن و به خاطر انجام عملیات های تعمیری از ظهر دوشنبه هفته آینده تا زمانی که فرایند نوسازی برج الیزابت به اتمام برسد (طبق برنامه ریزی ها سال ۲۰۲۱) ناقوس آن برای آخرین بار به صدا در می آید.

خاموشی ناقوس ها قطعا با انتقاد بسیاری روبرو می شود اما مقامات پارلمانی انگلستان اعلام کرده اند که اتخاذ این تصمیم برای حفظ ایمنی و سلامت کارگرانی که فرایند بازسازی برج را بر عهده دارند ضروری بوده است.

یکی از سخنگویان پارلمان در این باره گفت: زنگ این ساعت به منظور ایجاد محیط ایمن برای افرادی که در نوسازی برج مشارکت دارند برای مدتی قطع خواهد شد چراکه مجاورت پیوسته به این صداهای بلند خطراتی جدی را متوجه شنوایی این افراد می کند و مانع از عملکرد مناسب شان می شود. پیشتر ناقوس های این ساعت یک بار در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر بین سال های ۱۹۸۳ تا ۸۵ برای انجام فرایندهای بازسازی و نوسازی بی صدا شدند.وزن ناقوس بیگ بن برابر با ۱۳.۷ تن اعلام شده و هر ساعت یکبار به صدا می آید. علاوه بر این، شهروندان لندن هر سه ساعت یکبار نیز صدای آن می شنوند.

به نقل از : بیزینس اینسایدر

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here