محسن هاشمی گفت که اعضای شورای‌پنجم در انتصاب معاونان شهردار دخالت نمی‌کنند

گزینه نهایی ریاست پنجمین دوره شورای شهر تهران گفت: قطعاً اعضای شورا مشورت‌های لازم را برای تعیین معاونان و مدیران شهرداری به شهردار تهران ارائه خواهند کرد اما هیچ دخالتی را در انتصابات نخواهند داشت.

محسن هاشمی با اشاره به انتخاب معاونین شهردار آینده اظهار کرد: در این زمینه قطعاً مشورت‌هایی از سوی اعضای شورای پنجم با شهردار تهران صورت خواهد گرفت.

 وی تصریح کرد: البته این مشورت‌ها به این معنا نیست که اعضای شورای شهر تهران دخالتی را در انتصاب معاونین شهردار و حتی شهرداران مناطق داشته باشند.  هاشمی با بیان اینکه پس از فعالیت رسمی شهردار تهران فرایند انتخاب معاونین و مدیران شهرداری انجام خواهد شد، گفت: اعضای شورای تهران در تلاش هستند مشورت‌های لازم را در اختیار شهردار تهران قرار بدهند اما در نهایت این شهردار است که معاونان خود را انتصاب خواهد کرد.

 وی همچنین به تعامل شورای و شهرداری در دوره جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی از موضوعات چالشی در ادوار گذشته تلاش می‌شود این چالش‌ها در این دوره حذف و برطرف شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here