محمد عبداللهی

بالاخره انتظارها بسر رسید و ۲ موضوع مهم و اساسی کشور طی روزهای اخیر تعیین تکلیف شد. یکی از این موضوعات که بعد از فوت آیت الله رفسنجانی بلاتکلیف مانده بود و همگان انتظار آنرا میکشیدند، معرفی رئیس و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که طی هفته گذشته و پس از وفقه ای ۷-۸ ماهه، توسط رهبری به سرانجام خود رسید و «هاشمی بجای هاشمی» به ریاست مجمع تشخیص تکیه زد.

از سوی دیگر، در روزهای اخیر نیز شاهد معرفی کابینه دولت دوازدهم توسط رئیس جمهور به مجلس و تشکیل جلسات متعدد مجلس در دفاع یا رد کابینه معرفی شده، بودیم. کابینه ای که بسیاری از کسانی که حتی هیچگونه وابستگی و دلبستگی جناحی و حزبی هم به دولت تدبیر و امید نداشتند، ولی با امید به تحقق شعارهای انتخاباتی مانند حضور زنان ،  حضور اقلیت ها و حضور جوانان در کابینه جدید، به پای صندوق های رأی رفتند و حمایت خود از این دولت را ابراز داشتند.

هر چند که در جریان عمل، به این شعارها جامه عمل پوشانده نشد و با هزار و یک اما و اگر روبرو شد ولی انتخاب یک وزیر نسل سومی برای وزارت ارتباطات و فناوری هر چند با سوابقی ناروشن و نامعلوم که برخی از آن با عنوان « وزیری با سوابق مخدوش» یاد کردند را نمیتوان نادیده گرفت. برغم محدود بودن گزینه های جوان در کابینه جدید آنهم در حد یک وزیر جوان که آقای روحانی در دفاع از گزینه اش در مجلس، وی را از « پرورش یافتگان فضای بعد از انقلاب» خطاب کرده، ولی باید این سوال را خطاب به منتخب ملت و سایر نهادهای نظام مطرح کرد که چرا نباید از « پرورش یافتگان فضای بعد از انقلاب» بیشتری در کابینه و ساير نهادها استفاده کرد تا به کسانی که با امید تحقق وعده های انتخاباتی به پای صندوقهای رأی آمده و صحنه انتخابات را خالی نکردند، پیامی الهام بخش و مملو از امید داد تا علاوه بر اینکه به وعده های خود جامه تحقق پوشانده باشیم، از ظرفیت این نیرو نیز در پیشبرد اهداف انقلاب محروم نمانیم و بر تجربه آنان در اداره امور کشور بیفزاییم. هرچند که مشارکت « پرورش یافتگان فضای بعد از انقلاب» را نباید محدود به دولت دانست و برای تضمین انقلاب و دستاوردهای آن باید در سایر نهادهای نظام، اين مهم را محقق کرد.  نگاهی کوتاه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای جدید آن یا شورای نگهبان و …. بخوبی نیاز ورود این پتانسیل عظیم به کابینه و سایر نهادها را مشخص میکند و میتوان این شرایط را به فرصت سازی برای بهره مندی راهبردی انقلاب و نه فرصت سوزی آن تبدیل کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here