انتخاب نیوز به نقل از سی ان ان – دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی در مورد استراتژی اش برای افغانستان سخنرانی کرد. تیتر مهمترین قسمتهای سخنرانی ترامپ بشرح زیر است:

برای انجام این جنگ (افغانستان) ما از تاریخ می آموزیم در نتیجه بررسی جامع مان، استراتژی آمریکا در افغانستان و جنوب آسیا بطور چشمگیری  به شیوه زیر تغییر خواهد کرد:

رکن اصلی استراتژی جدیدمان انتقال از یک رویکرد مبتنی بر زمان به استراتژی است که به شرایط بستگی دارد.

من این را بارها گفته ام که برای آمریکا تاکجا غیر سازنده است که از پیش تاریخ شروع یا پایان گزینه های نظامی مان را اعلام کنیم.

ما در مورد تعداد نیروهایمان یا طرحهایمان درمورد فعالیت های بیشتر نظامی مان صحبت نخواهیم کرد.

شرایط در صحنه نبرد و نه جداول زمانی اختیاری, استراتژی ما را هدایت خواهد نمود.

دشمنان آمریکا هیچوقت نباید طرح های ما را بدانند یا معتقد باشند که می توانند منتظر بیرون رفتن ماباشند.

من نخواهم گفت ما چه زمانی حمله خواهیم کرد اما ما حمله خواهیم کرد.

رکن اساسی دیگر استراتژی جدیدمان ادغام تمامی ابزار قدرت آمریکا اعم از سیاسی اقتصادی و نظامی به جانب نتیجه ای موفقیت آمیز خواهد بود.

یک روزی بعد از یک تلاش موفق نظامی شاید ممکن باشد که راه حلی سیاسی داشت که شامل عناصری از طالبان در افغانستان باشد اما کسی نمی داند که آیا چنین چیزی در زمانی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟

آمریکا به حمایت خود از دولت افغانستان و ارتش افغانستان در حالی که با طالبان در صحنه مقابله می کنند ادامه خواهد داد. نهایتاً این بر عهده مردم افغانستان است که آینده خود را رقم بزنند و بر جامعه خود حکومت کنند و به صلح پایدار دست یابند.

ما یک شریک و دوستیم ولی ما به مردم افغانستان دیکته نمی کنیم چگونه زندگی کنند یا چگونه بر جامعه مختلط خود حکومت کنند. ما دوباره خواستار تشکیل کشورها نیستیم, ما تروریست ها را می کشیم. رکن دیگر از استراتژی جدید ما تغییر رویکرد در برخورد با پاکستان است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here