سعید ایزدی

بالاخره روز یکشنبه 29 مرداد دقیقا سه ماه بعد از 29 اردیبهشت ، روز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری، کابینه دولت دوازدهم بعد از پنج روز بررسی متوالی از مجلس رای اعتماد گرفت. اگرچه روحانی از مجلس انتظار داشت به تمام 17 وزیر پیشنهادی اش رأی اعتماد بدهند وحتی آرزو کرده بود که ای کاش مانند برخی کشورها هیات وزیران بصورت یکجا مورد ارزیابی قرار میگرفت ولی با این وجود از هم اکنون،  16 وزیر میتوانند همانطور که روحانی میخواهد سریعتر کار خود را شروع کنند چرا که روحانی معتقد است تا پایان برنامه 20 ساله یعنی پایان سال 1404 تنها 8 سال وقت باقی مانده است.

روحانی در مجلس این دغدغه خود را بارز کرد که  آیا میتواند به وعده هایی که در سخنرانی های  انتخاباتی اش به مردم داده  پاسخ دهد؟

 روحانی در مجلس گفت  ”دولت و مجلس بار سنگین انجام مطالبات ملی مردم را بر دوش گرفته است“. وی تاکید میکند که البته هم دولت و هم مجلس می دانند که این کار ساده ای نیست. روحانی در روز رای گیری کابینه در مقابل مجلسیان از وزرای پیشنهادی خود دفاع کرد وگفت آنها را ”قوی ترین “ در میان انتخاب های دیگر میداند.

رئیس دولت تدبیر و امید کمبود بودجه را  اصلی ترین معضل و اشتغال زایی را اولویت دولت دوازدهم دانست که برای حل آن باید سرمایه گذاری و فن آوری تقویت شود. روحانی به صراحت گفت که من وزیری میخواهم که سرمایه خارجی را جذب کرده و اشتغال ایجاد کند. وی برای رسیدن به چنین اهدافی نقشه راه را مشخص کرد و گفت به زنگنه وزیر نفت گفتم که من  وزیری می‌خواهم که «اسمش برند باشد». او از وزیری که این آرزویش را در حال حاضر محقق کرده است نمونه آورد و از ظریف وزیر امور خارجه نام برد وگفت ”ظریف نامش یک برند در عرصه جهانی است و این برای دولت مهم است.“  همچنین تصریح کرد که  وزیر نفت بایدکسی باشد که بتواند سرمایه وارد کشور کند رئیس دولت تدبیر و امید گفت من به وزیر نفت گفتم که از او 100 میلیارد دلار میخواهم، وی همچنین خواسته اش از وزیر اقتصاد را اینطور بیان کرد که بتواند سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند.   وی باز هم برای روشن کردن مقصودش از آخوندی، وزیر راه و ترابری نام میبرد و خطاب به او گفت که در اجرای قرار دادها من وزیری میخواهم که ”وقتی خواستیم هواپیما بخریم نگوید پول را از کجا بیاوریم و به دنبال رانت دولتی نباشد بلکه بگوید من هواپیما می‌خرم, قرارداد می‌بندم و سرمایه آن را هم تامین می‌کنم“.

روحانی تا آنجا بر روی بیان خواسته اش متمرکز میشود که این ماموریت را برای ظریف  نیز تشریح میکند که وزارت خارجه ای میخواهد که” با همسایگان که وارد تعاملاتی می‌شویم و  در برخی از اتحادیه‌ها, وقتی مشارکت می‌کنیم می‌بینیم راه باز می‌شود بنابراین وزارت امور خارجه باید سرمایه‌گذاری را تسهیل کند“. 

روحانی در سخنرانی اش که می توان گفت  اولین رویارویی دولت دوازدهم با مجلس دهم  بود ضمن اینکه دغدغه اصلی خود را مشخص کرد گفت او از وزرایش چه میخواهد و اکنون سوال این است که آیا این آرزوهای رئیس دولت تدبیر و امید در تحولات پیش رو تحقق یافتنی است؟

همه این مطالبات و آرزوها اگر قابل وصول نباشد بی شک بدنه حامیان دولت و قشر نخبه جامعه واکنشی سرد به انتخابات ۹۸ خواهند داشت و این چالش جدی روحانی خواهد بود که از خود چه میراثی باقی می گذارد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here