پس از اینکه یکی از قوی ترین طوفان هایی که در ناحیه جنوب چین  ماکاو واقع شده, حداقل هشت نفر کشته شده  و هنوز  بسیاری مفقود هستند. خبرگزاری  تی دی ام دولت ماکاوا خبر داد:  طوفان هاتو که ماکزیمم طبقه بندی ۱۰ بوده, قویترین آن از سال ۱۹۶۸ بود. روز پنجشنبه یک امدادگر مدنی که از نخواست نامش فاش شود گفت که شهر طوری به نظر می رسد که انگار در جنگ بوده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here