انتخاب نیوز – خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عراق خبر داد که ژان ایوز لو دریان وزیر خارجه و فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه روز شنبه وارد بغداد شدند.

بنا به گفته دیپلمات ها وزیران فرانسوی موضوعات جنگ با داعش، ثبات سازی شهرهای نابود شده در درگیریها و کمک به آوارگان را با رهبران عراقی مورد گفتگو قرار خواهند داد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here