روز گذشته کاخ سفید تحریمهای جدیدی را علیه دولت ونزوئلا وضع کرد.

اچ. آر مک مستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد تحریمهای جدید کاخ سفید علیه دولت ونزوئلا گفت: این تحریمها علیه دیکتاتور ونزوئلا بیش از پیش نشان می دهند که آمریکا اجازه نمی دهد یک دیکتاتوری نامشروع در نیمکره غربی به قیمت مردمش به قدرت چنگ بزند. از طریق این اقدام قوی، رئیس جمهور آمریکا ابزاری که دیکتاتوری مادورو با آنها می تواند عوامل نزدیک رژیم فاسدش را ثروتمند کند و رفتار سرکوبگرانه اش را ادامه بدهد، هدف قرار داده است.

مک مستر افزود: همین ۶ هفته قبل بود که چند میلیون ونزوئلایی بطوری چشمگیر علیه طرح رژیم مادورو برای تشکیل یک مجلس قانون اساسی رای دادند. مجلسی که مردم ونزوئلا هرگز نخواسته اند. ایالات متحده و جوامع محلی در همبستگی در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است. ما خواهان شنیده شدن صدای مردم ونزوئلا هستیم، اما مادورو انتخاب کرده که دیکتاتوری بر مردم را اعمال کند و در نتیجه این وضعیت, بیش از ۱۰ کشور همسایه ونزوئلا در لیمای پرو گردهم آمدند و اقدامات مادورو را رد کردند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد: دستور اجرایی رئیس جمهور لازم نیست دائمی باشد بلکه رئیس جمهور گفته است یک ونزوئلای صلح آمیز و باثبات به نفع کل این نیمکره می باشد. ما با جامعه بین المللی کار می کنیم تا از مردم ونزوئلا حمایت کنند تا حقوق آنها و دموکراسی بطور کامل برقرار گردد.

در همین رابطه استیو مونچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد:  دستور اجرایی امروز رئیس جمهور محکومیت استبداد و دیکتاتوری در ونزوئلا از طرف آمریکا را نشان می دهد.

مونچین افزود: اقدام امروز ما علیه این رژیم بر روی دسترسی این رژیم به بازار پولی آمریکا متمرکز است و مادورو دیگر نمی تواند از این سیستم مالی استفاده کند. اقدامات امروز ما علیه این رژیم گامی بسوی آزادی برای مردم ونزوئلا می باشد ما به کار برای تحقق این هدف ادامه می دهیم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here