محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در حساب توییتری خود پیرامون محدودیت در فضای مجازی نوشت: کسی موافق بستن فضای مجازی نیست

محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در حساب توییتری خود پیرامون محدودیت در فضای مجازی نوشت: کسی موافق بستن فضای مجازی نیست چرا که عاقلانه نیست، نگاه دولت توسعه دسترسی مردم به فضای مجازی با جدیت در صیانت از فرهنگ است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here