استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران در نشست آستانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

رایزنی در رابطه با سوریه و حل این بحران از طریق گفت‌وگوهای سیاسی محور رایزنی‌های دی‌میستورا در تهران است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here