گفته میشود که براساس مذاکراتی که از سال گذشته بین ایران و بخش خصوصی افغانستان انجام شده است، افغانستان رسما تمایل دارد که از ایران گاز وارد کند، این در حالی است که افغانستان یکی از مشتریان خرید گاز ترکمنستان نیز هست و قرار است گاز ترکمنستان از طریق خط لوله تاپی به این کشور ارسال شود.

محمدرضا قدسی زاده سرپرست امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران نیز اخیرا اعلام کرده بود که صادرات گاز از مسیر خط لوله به شهر هرات امکان‌پذیر و زیرساخت‌های آن هم فراهم است. وی همچنین اعلام می کند امکان ساخت نیروگاه در منطقه زابل نیز وجود دارد که ایران می تواند در حوزه صادرات برق به افغانستان هم از این طریق ورود کند.

هم اکنون ایران با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و عمان قرارداد صادرات گاز امضا کرده است که با ورود افغانستان به جمع خریداران گاز و راه اندازی خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان و عمان و همچنین افزایش صادرات گاز ایران به عراق حجم صادرات گاز ایران از 10 میلیارد متر مکعب در سال افزایش پیدا خواهد کرد. براساس برنامه ششم توسعه ایران باید سالانه حدود 70 میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه خود صادر کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here