ترامپ با انتشار پیامی جدید از انجام تصمیمات بزرگ در آینده خبر داد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی جدید که در توئیتر خود منتشر کرده نوشته: تصمیمات بزرگ زیادی در روزها و هفته های آینده اتخاذ می شوند. «اول آمریکا».

شعار اول آمریکا از شعارهایی بود که ترامپ در دوران رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا آن را مرتبا تکرار کرده و هدف از آن را بازگرداندن آمریکا به جایگاه واقعی خود عنوان می کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here