جمعی از بازنشستگان هوانیروز صبح امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع و به پرداخت نشدن حقوقشان اعتراض کردند.

بازنشستگان لشکری و پرسنل هوانیروز به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی خود اعتراض کرده و خواستار پرداخت دستمزد معوق خود شدند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here