انتخاب نیوز به نقل از رویترز- رئیس آژانس دریایی مالزی روز جمعه گفت نیروهای گارد ساحلی مالزی مسلمانان روهینگیا كه در حال فرار از خشونتها در میانمار هستند را برنخواهند گرداند و این كشور آماده است تا آنها را با پناهگاه موقت تامین نماید. مالزی از جنوب فاصله دریایی صدها کیلومتری با میانمار دارد. ذولكیفی ابوبكر مدیر كل آژانس دریایی مالزی به خبرگزاری رویتر گفت با ادامه خشونتها در میانمار  احتمال میرود در هفته ها و ماههای آینده مردم بیشتری به این كشور پناه بیاورند. مالزی از قبل میزبان بیش از 100 هزار پناهنده روهینگیا بوده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here