انتخاب نیوز به نقل از سایت تان هال – دادگاه نهم منطقه یی آمریکا روز پنجشنبه حکم داد که نظر دولت ترامپ حول آنچه در منع مسافرتی به روابط بونافاید[خانوادگی نزدیک] مربوط می شود بسیار محدود بوده و بایستی اصلاح گردد.

سه قاضی این دادگاه بطور یکپارچه حکم دادند که مادربزرگ یا پدربزرگ، نوه، دختر برادر، دختر خواهر، پسر برادر، پسر خواهر، عمه، عمو یا دایی بایستی برخلاف نظر ترامپ در کادر روابط بونافاید در نظر گرفته شوند.

یک پیشنهاد شغل نیز بعنوان یک رابطه بونافاید درنظر گرفته می شود. قانون منع مسافرتی افراد از ایران, لیبی, سومالی, سوریه, سودان و یمن را شامل می شود.

بنا به حکم این ۳ قاضی از دادگاه نهم، پناهجویانی که توسط یک آژانس اسکان پذیرفته شده اند نیز نبایستی ممنوع شوند. گفتنی است که دادگاه عالی آمریکا در ماه ژوئن گفت منع مسافرتی ۹۰ روزه که دونالد ترامپ علیه مسافران از ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن اعمال کرد قرار است از اکتبر اجرا شود، اما قضات گفته اند این قانون نبایستی مسافرانی که روابط بونافاید(نزدیک خانوادگی) یا سازمانی در آمریکا داشته اند را شامل شود همچون روابط نزدیک خانوادگی یا پیشنهاد کار باشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here