جاوید قربانوف رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان گفت، کشورش علاقمند به ساخت یک مسیر ریلی از شهر آستانه قزاقستان به شهر رشت ایران است.

قربانوف  در این رابطه گفت، کشورش علاقمند به ساخت یک مسیر ریلی از شهر آستانه قزاقستان به شهر رشت ایران است.

قربانوف افزود: «مسیر جنوب-غرب یک مسیر استراتژیک است و آذربایجان برای توسعه آینده نگرانه این مسیر علاقممند به احداث یک مسیر ریلی از آستانه به ایستگاه رشت در ایران است.»

پروژه مسیر حمل و نقل جنوب به غرب، مسیری برای ارسال کانتینرهای باری از هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس به اتحادیه اروپا و بالعکس از طریق کشورهای ایران، آذربایجان، گرجستان، اوکراین و لهستان است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here