العبادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که دولت بغداد به نتایج همه‌پرسی جدایی‌طلبانه منطقه کردستان این کشور متعهد نخواهد بود.

سعدی الحدیثی، سخنگوی دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در این رابطه گفت: استقلال‌طلبی منطقه کردستان گامی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی بوده و این موضع منطبق با دیدگاه دولت عراق مبنی بر حفظ وحدت کشور است.

وی تأکید کرد: منطقه کردستان عراق از اختیارات فدرالیسم مطابق قانون اساسی برخوردار است و طرفی حق ندارد که وضعیت عراق را بر اساس خواست یک‌جانبه خود بدون کسب موافقت از طرف مقابل تغییر دهد.

الحدیثی درخصوص توانمندی‌های بغداد برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی گفت: ما نمی‌خواهیم وارد درگیری داخلی شویم اما دولت متعهد به در نظر گرفتن نتایج ناشی از این همه پرسی نخواهد بود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here