عباس آخوندی گفت: پیشنهاد من به رئیس جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد.

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در حال حاضر مساله ما در ایران به این برمی‌گردد که چگونه کیفیت سکونت را در کشور ارتقا دهیم.

وی افزود: در حال حاضر در استان و در شهر مشهد، حدود ۵ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که اگر به آن رسیدگی نشود افزایش پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: شهرهایی که از دورن فرسوده می‌شوند نمی‌توانند کیفیت زندگی، امنیت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی را در شهر ارتقا دهند. باید توجه داشته باشیم که هویت شهرها نه در حاشیه که در بافت‌شهری و در درون بافت وجود دارد و باید به هویت شهرها و ارتقای کیفیت آنها بیندیشیم و برای آنها برنامه داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: بافت‌های شهرهای ما نشان‌دهنده اتفاقاتی است که در حوزه شهرسازی و همچنین اجتماعی در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم برنامه ما در دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، افزود: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده ۸ و در سایر بافت ها ۹.۵ درصد است که رقم مناسبی است.

وی گفت: بر اساس آمارهای در حال حاضر ۲۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که بر اساس میانگین، روزانه ۸۰۰ نفر در صندوق ثبت نام می کنند که ما باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.

آخوندی ادامه داد: پیشنهاد من به رئیس جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر افزایش دهد.

وی همچنین گفت: پیشنهادم به مسئولان استان خراسان رضوی این است که محدوده شهر مشهد را در ۳۱ هزار هکتار برای طرح جامع کافی بدانند و روی همان میزان این رقم بسته شود. همچنین روستاهای واقع در حریم نیز جزو محدوده منفصل شهری شوند.

آخوندی با تاکید بر اینکه هرچه تقسیمات کشور بیشتر شود کنترل کمتر خواهد شد، گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاش هستیم تا تقسیمات کشوری را کاهش دهیم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here