اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.

روز گذشته علی اصغر احمدی از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داد. احمدی درباره دلیل استعفایش گفت: یکبار سال ۸۵ بازنشسته شدم، ۴ سال کمک به دولت کردم و در حال حاضر سه الی چهار ماه وقت نیاز دارم تا به مسایل مربوط به فرزندان و زندگیم رسیدگی کنم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here