تلویزیون فاکس نیوز آمریکا در مصاحبه با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که در سالگرد واقعه یازده سپتامبر انجام میشد به روابط جمهوری اسلامی ایران و القاعده اشاره کرد.

مایک پمپئو در پاسخ به سوالی در مورد روابط جمهوری اسلامی ایران و القاعده ادعا کرد: «ایران همواره با القاعده معامله ای پایاپای کرده تا بتواند از راههای بسیاری از آنها حفاظت کند و این حفاظت اغلب مشروط به معامله ای بوده که می گفته ما به شما حمله نمی کنیم شما هم به ما در تهران حمله نکنید.

وی همچنین توافق اتمی با کشورمان و برجام را بی فایده توصیف کرد و گفت: من حتی یک دلیل هم از فایده این توافق به ذهنم نمی زند. من یک دلیل هم سراغ ندارم که آمریکا بتواند در نیتجه این توافق در وضعیت بهتری قرار گیرد».

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا  افزود: «اکثر اعضای دولت نیز با این دیدگاه موافقند و فراتر از برجام, آزمایشات موشکی و فعالیت شبه نظامیان شیعی در عراق و کار در کنار حزب الله لبنان در سوریه و لبنان و اعمال شریرانه آن در سراسرجهان می باشد که از زمان بسته شدن این توافق بطور چشمگیری افزایش داشته است».

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here