اولین جلسه هیئت دولت در سال 96 برگزار شد و در این جلسه،هیئت دولت، هفت استاندار را با رای هیات وزیران انتخاب کردند.

بر این اساس، «محمدعلی نجفی» به عنوان استاندار البرز، «محمدمهدی مروج الشریعه» به عنوان استاندار خراسان جنوبی، «اسماعیل تبادار» به عنوان استاندار فارس، «عبدالمحمد زاهدی» به عنوان استاندار قزوین، «علی محمد احمدی» به سمت استاندار کهگیلویه و بویراحمد، «فریدون همتی» به عنوان استاندار هرمزگان و «موسی خادمی» به عنوان استاندار لرستان منصوب شدند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here