جدیدترین نتایج نظرسنجی از بیش از یک سوم شهروندان کره‌جنوبی با آغاز جنگ با کره‌شمالی نشان می‌دهد  که اکثریت آنها موافق این جنگ هستند.

اسکای نیوز در این رابطه گزارش داد که به دنبال افزایش تنش دو کشور کره، بیش از یک سوم شهروندان کره جنوبی که در نظرسنجی شرکت کردند موافقت خود را با آغاز جنگ با کره شمالی اعلام کردند.

بر اساس این نظرسنجی، 58 درصد مردم کره جنوبی معتقدند امکان شروع جنگ از سوی کره شمالی وجود ندارد و 37 درصد معتقدند امکان شروع جنگ از سوی این کشور وجود دارد.

شایان ذکر است که 60 درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند بر ضرورت داشتن سلاح های هسته ای تاکید و 35 درصد از آنها با داشتن سلاح های هسته ای مخالفت کردند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here