کنگره آمریکا روز چهارشنبه مصوبه ای به تصویب رساند که طی آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع میکند.

این اقدام کنگره در حالی به وقوع پیوست که برخی از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا نسبت به اینکه این اقدام توافق بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران ( برجام) را تضعیف خواهد کرد، هشدار داده اند.

«پیتر راسکام» نماینده جمهوریخواه آمریکایی دو متمم برای قانون بودجه دولت آمریکا ۲۰۱۸ ارائه کرده بود که به طور مشخص استفاده از بودجه برای اعطای مجوز معاملات مالی فروش هواپیماهای کشوری را ممنوع می سازد و به دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا اجازه نمی دهد که مجوزهای فروش هواپیما به ایران را صادر کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here