معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش از کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داد.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش نوشت: در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال و عضویت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.

در این صورت زنان کارمند دولت می توانند به جای 30 سال با 25 سال کار بازنشسته شوند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here