نجم الدین کریم استاندار کرکوک در گفتگوی ویژه با فرانس 24 گفت از رفراندوم استقلال کردستان عبور کرده ایم و در موعد خود برگزار خواهد شدوی گفت در منصب خود باقی خواهد ماند و تصمیم پارلمان عراق برای برکناری را به رسمیت نمی شناسد وی این تصمیم را سیاسی و غیر قانونی دانست. کریم گفت:‌ رفراندوم در کرکوک برای انضمام آن به کشور مستقل کردستان در صورت جدا شدن از بغداد برگزار خواهد شد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here