بنقل از خبرگزاری فرانسه – واشینگتن – جیم متیس وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که عمده 3000نیروی افزوده آمریکا مطابق استراتژی جدید رییس جمهور آمریکا برای افزایش امنیت، راهی افغانستان جنگ زده شده است.

ترامپ ماه گذشته یک سیاست جدید افغانستان را برای عقب راندن طالبان اعلام کرد. طالبان به حملات مرگبار ادامه داده و کنترل نواحی وسیعی از خاک افغانستان را در دست دارد و هزاران نفر از نیروهای محلی افغانستان را کشته است.

متیس به خبرنگاران در پنتاگون گفت او نمی خواهد شمار دقیق را بگوید اما دقیقا بیش از 3000 نیرو به نیروی 11 هزار نفری آمریکا که پیشاپیش در آنجا هستند می پیوندند…

گفتنی است که ترامپ که قبلا حامی بیرون کشیدن آمریکا از افغانستان بود بعد از اینکه رهبران نظامی آمریکا او را متقاعد ساختند بیرون کشیدن از افغانستان هزینه اش بسا بدتر از باقی ماندن است، عقیده اش را عوض کرد…

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here