دکتر حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با شبکه سی ان ان در نیویورک مصاحبه کرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار سی ان ان در رابطه با واکنش ایران در زمان برون رفت احتمالی آمریکا از توافق برجام گفت: خروج از چنین توافقی هزینه زیادی را برای آمریکا در بر خواهد داشت و من معتقد نیستم که آمریکایی ها خواستار پرداخت چنین هزینه ای باشند، آنهم برای چیزی که انجام آن برای آنها بیهوده خواهد بود. این امر نه تنها سودی برای آمریکا ندارد بلکه در آن واحد باعث خواهد شد تا بی اعتمادی در ارتباط با آمریکا در جهان شکل بگیرد و تقویت شود.

روحانی اضافه کرد: «آن چیزی که از تجربه توافق با ایران بدست آمده است، تجربه خوبی است که می توان از آن در جاهای دیگر هم بهره برد. اما لطفا این مساله را هم در نظر داشته باشید که اگر آمریکا بخواهد از توافق هسته ای بیرون بیاید، چرا کره شمالی باید وقت خود را تلف کند و پشت میز مذاکره با آمریکا بنشیند؟ زیرا آنها نیز ممکن است این فکر را بکنند که پس از سال ها مذاکره و رسیدن به توافقی بالقوه در این زمینه، امکان دارد که رئیس جمهور بعدی بخواهد از تمامی دستاوردهای سیاسی بدست آمده خارج شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here