نیویورک- رویتر- محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین روز گذشته با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کرد. محمود عباس گفت: ملاقات وی با ترامپ تائید جدیت رئیس جمهور آمریکا در رسیدن به صلح خاورمیانه در زمان نزدیک میباشد.

وی از ترامپ بخاطر میزبانی از او در حاشیه گردهمایی رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تشکر کرد.

محمود عباس همچنین تأکید کرد: ” اگر این اثبات کننده چیزی باشد، تائید کننده جدیت جنابعالی, آقای رئیس جمهور برای دستیابی به این توافق قرن در خاورمیانه طی امسال یا در ماههای آتی خواهد بود.”

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here