مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردی روز جمعه گفت: اکراد عراق آماده اند برای آزادی هر قیمتی را بدهند و هرگونه فشار برای لغو همه پرسی حول استقلال طراحی شده برای دوشنبه در شمال عراق را رد کرد.

بارزانی که در یک تجمع در حمایت از انتخابات در اربیل در مرکز اقلیم کردی صحبت می کرد به بیانیه پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل که نسبت به تاثیر بی ثبات کننده همه پرسی در کردستان عراق بود، واکنش نشان داد.

در همین رابطه بینالی ایلدریم نخست وزیر ترکیه روز جمعه همه پرسی کردستان عراق را تهدیدی علیه امنیت ملی و آنکارا دانست و تهدید کرد که  هرآنچه لازم باشد برای حفاظت از خود انجام می دهد.

اما هشیار زیباری مشاور ارشد بارزانی به رویترز گفت 5 متر فینال است و ما بر موضع خودمان می مانیم.

زیباری گفت به تاخیر انداختن این همه پرسی بدون تضمینهای اجرایی لازم  در مذاکرات با بغداد برای رهبری کردی و آرزوی کردی استقلال یک خودکشی سیاسی خواهد بود و این فرصتی است که نسل من دیگر به چشم نخواهد دید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here