انتخاب نیوز به نقل از رویترز – دولت عراق روز یکشنبه در تلافی به رفراندوم استقلال کردی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود از منطقه خودمختار کردستان عراق خواست تا پستهای مرزی بین المللی و فرودگاههای بین المللی خود را تحویل دهد.

بر اساس بیانیه منتشره از جانب دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق بغداد همچنین از کشورهای خارجی خواست تا معامله نفتی با منطقه کردی را متوقف نمایند و در رابطه با فرودگاهها و مرزها با دولت مرکزی طرف حساب شوند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here