شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. بخشی از سخنرانی وی به منطقه و فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران مرتبط بود که در قسمتی از آن آمده است: آقای رئیس، سیستمی که بر پایه هرج ومرج شرارت بنا شده است و تخریب و انهدام را نمایندگی می کند زیان برنده اصلی خودش است. زیرا که از اصول همکاری مردمی شناخته شده در بین ملت ها، فاصله دارد و ملتش قربانی خواهد بود.

وی ادعا کرد: همچنانکه در جمهوری اسلامی ایران مردمش از ظلم و ستم و فقر وسرکوب چوبه های دار در خیابانها رنج می برد و این در شرایط سخت زندگی است بطوریکه این ملتی که دارای یک تمدن کهن است دهها سال به عقب برگردانده شده است بدلیل اینکه این رژیم ثروت مردمش را به هدر داده است و از آن برای پیش بردن خشونت و ناامن کردن منطقه استفاده کرده است تا اینکه آرزویش که توسعه طلبی و اعمال سلطه توسط سپاه پاسدارانش است محقق شود و از سازمانهای تروریستی حمایت می کند از جمله حزب الله تروریستی در لبنان وسوریه و شبه نظامیان کودتاچی در یمن و گروههای و هسته های تروریستی در بحرین و عربستان و کویت و عراق و بقیه جاها می باشد. وی در آخر با تأیید سخنان ترامپ علیه کشورمان گفت: در  پایان تاکید می کنیم که سخنرانی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره ایران یک برداشت درست بوده است که بروشنی تهدیدی که از جانب رژیم ایران می شود را روشن می کند.

جهان باید با این نظام بجنگند و اجازه ندهند که سیاستش وحمایتش از تروریسم و تامین تروریسم را ادامه بدهد و حاکیمت همسایه هایش را نقض کند. از آنجائیکه ما همیشه دنبال خیر و صلح هستیم رابطه خوب ما با ایران مشروط به کنار گذاشتن سیاست های سلطه گرانه و فرقه ای و مذهبی باشد و تلاش برای صدور انقلابش که بر پایه ولایت فقیه بنا شده است را متوقف کند و به اصول همسایگی ملتزم باشد و در امور داخلی کشورها دخالت نکند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here