حوزه‌های رای‌گیری در آلمان راس ساعت ۱۸ بسته شدند و شبکه‌های سراسری آلمان برآورد خود از نتایج انتخابات را اعلام کردند. نخستین برآوردها نشان می‌دهد که دو حزب متحد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با کسب حدود ۳۲/۷ درصد آرا, قوی‌ترین فراکسیون پارلمان هستند.

نتایج انتخابات را اعلام کردند. نتیجه این برآوردها به قرار زیر است:

* حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ۷/ ۳۲ درصد / حدود ۲۱۷ کرسی

* حزب سوسیال دموکرات ۲۰ درصد / حدود ۱۳۴ کرسی

* حزب آلترناتو برای آلمان ۵/ ۱۳ درصد / ۸۹ کرسی

*  حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) ۱۰ درصد / حدود ۷۰ کرسی

* حزب سبزها ۵/ ۹ درصد / حدود ۶۲ کرسی

* حزب چپ‌ها ۹ درصد / حدود ۵۹ کرسی

ارقام بالا برآوردهای اولیه است و ممکن است تغییر کنند.

بنابر اعلام ستاد مرکزی انتخابات سراسری آلمان, تا ظهر یکشنبه (ساعت ۱۲ به وقت برلین) حدود ۴۰ درصد از واجدین شرایط رای‌دادن در آلمان آرای خود را به صندق‌ها ریخته‌اند. انتظار می‌رود نرخ مشارکت در انتخابات بسیار بالا باشد.

در ایالت پرجمعیت “نورد راین وستفالن” تا ساعت ۱۲ ظهر  ۳۷ درصد واجدین شرایط رای داده‌اند. در این ایالت بیش از ۱۳ میلیون نفر دارای حق رای هستند.  در برلین تا ساعت ۱۲ کمی بیش از ۲۷ درصد رای‌دهندگان به حوزه‌های رای‌گیری رفته و رای داده‌اند. در کلان شهر مونیخ تا ساعت ۱۲ ظهر بیش از ۵۷ درصد واجدین شرایط رای داده‌اند. حدود ۱۳ درصد این از تعداد, رای‌دهندگانی هستند که آرای خود را در روزهای گذشته با پست ارسال کرده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی این دوره آلمان نرخ مشارکت بالا باشد و ممکن است به ۸۰ درصد برسد. علاوه براین شمار قابل‌توجهی از رای‌دهندگان آلمان در روزهای گذشته رای خود را از طریق پست به مراکز رای‌گیری ارسال کرده‌اند. رسانه‌های آلمان می‌گویند تاکنون بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رای‌دهندگان آلمان پیش از روز انتخابات و به طریق پستی رای داده‌اند.

تعداد دارندگان حق رای در آلمان در انتخابات امروز ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. این تعداد نسبت به شمار واجدین حق رای در انتخابات ۲۰۱۳ حدود ۴۰۰ هزار کمتر است. نرخ پایین زادوولد و کاهش جمعیت آلمان در سال‌های گذشته, دلیل اصلی کاهش شمار رای‌دهندگان است. متوسط نرخ رشد جمعیت آلمان در دو دهه گذشته حدود ۲/ ۱ درصد بود. برای اینکه جمعیت کشور ثابت بماند باید این نرخ ۱/ ۲ باشد. در چند سال اخیر نرخ زادوولد کمی بهبود پیدا کرده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here