انتخاب نیوز به نقل از رویترز-  عراق روز دوشنبه ۴۲ جنگجو مسلمان اهل سنت را به اتهام تروریسم، از کشتن اعضای نیروهای امنیتی تا انفجار خودروی بمب گذاری شده, اعدام نمود.

بزرگترین اعدام جمعی در سال جاری در عراق پس از آن بوقوع می پیوندد که یک حمله انتحاری سنی ها در روز ۱۴ سپتامبر, حداقل 60 نفر در نزدیکی شهر جنوبی ناصریه، منطقه شیعی، کشته گرفت و باعث شد شیعیان خواستار عمل قضایی سخت تر شوند.

وزارت دادگستری در روز یکشنبه اظهار داشت ۴۲ نفر در زندان ناصریه به دار آویخته شدند، این سه ماه پس از آن است که  ۱۴ جنگجوی دیگر محکوم به اتهام تروریسم، اعدام شده بودند.

دولت اسلامی [داعش] مسئول سه حمله انتحاری به رستوران ها و یک پست بازرسی امنیتی نزدیک ناصریه را برعهده گرفت. وزارت دادگستری اظهار داشت که بستگان قربانیان برای مشاهده اعدام یکشنبه دعوت شدند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here