اولین جلسه دادگاه صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که به اتهام زیر علامت سوال بردن «استقلال قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران» به دادگاه احضار شده بود، یکشنبه دوم مهر برگزار شد.

صادق زیباکلام، تحلیل گر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه تهران و از افراد نزدیک به جریان اصلاحات به اتهام “توهین به قوه قضاییه، متهم کردن این قوه به عدم استقلال و سیاسی کاری, تشویش افکارعمومی و تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت محاکمه شد.

در همین رابطه زیباکلام در مطلبی در صفحه فیس بوک خود در روز سوم مهر درباره جلسه دادگاه توضیح داده است.

صادق زیباکلام در این مطلب نوشت : «هیچ کدام اتهامات را نپذیرفته ام و گفتم این هم حکایتی است که مخالفین نظام من را “سوپاپ اطمینان نظام” و “مزدور نظام” می پندارند و درعین حال مسئولین همان نظام به اتهام اینکه علیه اش تبلیغ کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده ام دارند محاکمه ام می کنند.»

زیباکلام در بخش دیگری از یادداشت خودش می نویسد: «ایراد دیگرم آن بود که در جریان رأی اعتماد به کابینه جدید، نمایندگان مجلس، صداوسیما بعلاوه تریبون های نمازجمعه و رسانه های اصولگرا هرچه خواستند علیه دولت گفتند و نوشتند و احدی هم نگفت دارید قوه مجریه را تضعیف می کنید؛ اما کوچک ترین ایراد و انتقاد به قوه قضاییه می شود توهین به آن قوه و گوینده به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه می شود؟».

وی افزود: «اگر انتخاب مردم ملاک باشد که در اینجا هم قوه مجریه به عنوان منتخب رأی مستقیم مردم یک سروگردن از قوه قضاییه انتصابی بالاتر می ایستاد.»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here