نتایج اولیه شمارش آرای همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، از پیشتازی قابل توجه استقلال طلبان حکایت دارد.

مسئولین کرد گفته اند که بیش از 76 درصد واجدان شرایط در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. گزارش‌ها از جشن و پایکوبی در شهرهای مختلف اقلیم حکایت دارد.

تلویزیون روداو مستقر در اربیل بنقل از کمیسیون همه پرسی گفت در ساعت 1700 محلی یعنی یک ساعت قبل از بسته شدن صندوقها میزان 76درصد در همه پرسی استقلال کردستان عراق شرکت کردند.

اماکن اخذ رای قرار بود ساعت 1800 بسته شوند اما رای گیری در شهرها و شهرستانهای مختلف نواحی کردی شمال عراق که مردم در صف مانده اند ادامه یافته است.

در همین حال خبرگزاری های  نزدیک به حکومت اقلیم گزارش داده اند که مردم در کرکوک برای جشن به خیابان ها آمده اند و فرماندار کرکوک از مردم خواسته از تیراندازی هوایی برای شادمانی خودداری کنند تا تنش ایجاد نشود. بر اساس اخبار رسیده از این مناطق گفته میشود که در حال حاضر مقررات منع تردد در جریان نیست و مردم همچنان درحال پایکوبی هستند و حتی در محلات ترکمن نشین و عرب هم منع تردد برقرار نیست.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here