محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس نتیجه همه پرسی اقلیم کردستان را باطل دانست.

رفیق‌دوست درمورد همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت: این کار اقدام عبث و باطل و غلطی است که باید به شدت محکوم گردد.

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس افزود: این همه پرسی نمی‌تواند تأثیری در منطقه داشته باشد و نتیجه آن باطل است و کردها سر جای آن می‌نشینند چرا که راهی جز این ندارند که با دولت عراق سازش کنند.

رفیق دوست تاکید کرد: اکثر کشورهای منطقه این اقدام را محکوم نمودند و هیچ فردی جز اسرائیل از آن حمایت نکرده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here