انتخاب نیوز به نقل از رویترز – تلویزیون دولتی عراق روز جمعه از به اجرا در آمدن منع پروازهای بین المللی به کردستان عراق که توسط دولت مرکزی اعمال شده از ساعت 1800محلی خبر داد.

بعد از همه پرسی اقلیم کردستان عراق که با مخالفت جهانی و دولت عراق روبرو بود، دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان ضرب الاجل 3 روزه داده بود که اقلیم کردی, کنترل فرودگاههای بین المللی در اربیل و سلیمانیه را به دولت عراق واگذار کند تا از این ممنوعیت اجتناب شود ولی دولت اقلیم کردی اعلام کرد که از این ضرب الاجل متابعت نمی کند.

به نظر می رسد که اکنون بحران و تنش میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق در بن بست قرار گرفته که نه تنها دولت مرکزی عراق خواستار بازگشت کنترل فرودگاه ها که در دست آنان است بلکه پست های مرزی نیز می باشد و در حال مذاکره با ترکیه ای می باشد که مرزهای این منطقه را کنترل و  اجازه عبور کالاها و غذا و تردد افراد به این اقلیم را می دهد. گفته میشود که آمریکا اکنون پیشنهادکرده بعنوان تسهیل کننده عمل کند و میزبان مذاکراتی در این رابطه باشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here