انتخاب نیوز به نقل از رویترز – سازمان ملل روز جمعه با شکل گیری و تعیین گروهی از کارشناسان برجسته برای بررسی تمامی موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته در جنگ یمن و شناسائی مسئولین آن موافقت کرد.

در مصالحه انجام شده بین کشورهای غربی و کشورهای عرب، شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع و بدون رای گیری، قطعنامه ای را بتصویب رساند که هیئت یمن گفت آنرا قبول دارد.

هیئت هلندی از جانب گروهی از کشورهای عربی در کنفرانس گفت” یک تحقیقات معتبر بین المللی ضروریست تا بطور جامع, شفاف , مستقل و بی طرفانه ای موارد و شرایط نقض حقوق بشر را مشخص نماید , این کار با در نظر داشتن پایان دادن به سیکلی از مصونیت در یمن صورت خواهد گرفت”.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here