انتخاب نیوز به نقل از واشنگتن اگزمینر- رایان زینک وزیرداخلی آمریکا روز جمعه 7 مهر در اظهاراتی بر علیه کشورمان گفت:  ایران تهدیدی بزرگ است و طرح سیطره دولت بر انرژی به لحاظ اقتصادی, به مقابله با تولید موشک اتمی این قدرت خاورمیانه ای باقطع منافع نفتی آن, کمک خواهد کرد.

زینک ضمن ابراز نگرانی از فعالیتهای موشکی کشورمان گفت: « من در مورد ایران نگرانم، من درمورد تولید موشک های بالستیکی و توانایی اتمی آنها نگرانم.»

وی ادعا کرد که « ایران تهدید بزرگی است. بهتر است برای مقابله با ایران گزینه های بلحاظ اقتصادی و نه فقط نظامی داشت.»

زینک که فرمانده سابق نیروهای تفنگدار دریایی SEAL  می باشد گفت او خواستار استفاده از ثروت نفتی این کشور برای ممانعت از رفتن پسران و دختران آمریکا به جنگ می باشد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here