سایت هیل وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد از تلاش قانونگذاران این کشور در راستای دور زدن ترامپ جهت تحریمهای هر چه بیشتر علیه کره شمالی خبر داد. در قسمتی از این گزارش آمده است: سناتورهای هر دو حزب آمریکا  بطور فزاینده‌ای نگران برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی هستند و در حال گفتگو درباره دور زدن رئیس جمهور ترامپ و ضربه زدن به کره شمالی با تحریمهای خودشان هستند.

این گفتگو یک درگیری بالقوه بین کنگره و رئیس جمهور ترامپ را ایجاد میکند, دولت معتقد است که آنها در حال حاضر به کره شمالی به شدت سخت گرفته‌اند.

ترامپ هفته گذشته تحریمهای بی سابقه‌ای را تصویب کرد که بانکهای سراسر جهان را که با کره شمالی معامله میکنند را هدف قرار میدهد. این یک گام بزرگ در افزایش فشار بر چین, برای متوقف کردن حمایت آنها از کره شمالی است, که قویترین متحد و کمک کننده پیونگ یانگ است.

مقامات دولت از قانون گذاران خواستند اجازه بدهند تحریمهای اعمال شده قبلی کار کنند و دستهای آنها را با اقدام یک جانبه نبندند.

ولی از آنجائیکه کره شمالی به برنامه هسته‌ای خود ادامه میدهد و در حال نزدیک شدن به سلاح است که میتواند آمریکا را هدف قرار دهد, بی صبری سناتورها افزایش پیدا کرده است.

قانون گذاران اذعان میکنند این یک تصمیم سخت بین نشستن در حاشیه یا مخالفت با رئیس جمهور و گرفتن مسائل به دستان خودشان است.

لازم به یادآوری است که اعضای سنا پیشنهاد تشدید تحریمها روی کشورها مانند چین و روسیه را دادند که به کره شمالی نفت صادر میکنند. چنین تحریمهایی میتواند یک فشار شدید به اقتصاد کره شمالی وارد کندو در عین حال میتواند روابط آمریکا با آنها کشورها را نیز بدتر کند و باعث انتقامجویی اقتصادی شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here