هدر نائورت سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا در رابطه با اظهارات روز گذشته جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه شما هم همان چیزی که وزیر دفاع جیمز متیس گفت که برجام به نفع آمریکا می باشد را تأیید میکنید؟

سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ گفت: وزیر متیس البته از مشاوران دونالد ترامپ است که توضیحات کارشناسانه ارائه می کند. وی با تکرار ادعاهای پیشین آمریکا در خصوص حمایت ایران از تروریسم, گفت: ولی ما می دانیم که ایران مسئول حملات تروریستی است. ما می دانیم که ایران شورشیان حوثی در یمن را مسلح کرده است که به یک کشور مصیب زده و شکست خورده تبدیل شده و بطور نمونه وضعیت رقت باری که در این کشور حاصل شده است و ما می دانیم آنها در سوریه چه می کنند و وقتی هر جا شما ایران را می بینید اغلب چیزهای وحشتناکی هم در جهان اتفاق افتاده است.

نائورت افزود: دولت به برجسته کردن این جنبه, مصمم است و با ایران در تمامیتش با توجه به همه این بدرفتاری هایش و نه فقط مقوله اتمی, برخورد می کند. رئیس جمهور تصمیمش را در این رابطه گرفته است و من نمی خواهم از طرف او صحبت کنم.

گفتنی است که جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه در جلسه استماع کنگره گفته بود که به نفع منافع امنیت ملی آمریکا است که در برجام بماند حتی در حالیکه رئیس جمهور آمریکا، علائمی از بیرون کشیدن احتمالی از برجام را داده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here