آنگ سان سوچی رهبر میانمار از جایزه حقوق بشری ”آزادی” که از شهر آکسفورد گرفته بود سلب صلاحیت شده است. سوچی در این دانشگاه دانشجو بود و این در حالیست که نهادهای بریتانیا بطور فزاینده یی از این سمبل سابق حقوق که دچار بحران شده فاصله می گیرند.

شورای شهر آکسفورد بطور یکپارچه در این هفته رای به این داد که جایزه آزادی این شهر که به سوچی اهدا شده بود پس گرفته شود و در این رابطه به نگرانیهای عمیقی در ارتباط با رفتار با مسلمانان روهینگیا تحت نظارت سوچی اشاره شده است.

بگفته شورای شهر محلی و ماری کلارسون عضو حزب کارگر که در سخنرانی خود این قطعنامه را پیشنهاد کرده بود حیثیت این شهر توسط احترام سوچی به آنها که چشمشان را بر خشونت می بندند لکه دار می شود.

بیش از 500 هزار نفر از اعضای اقلیت روهینگیای میانمار از اواخر اوت به سراسر مرز با بنگلادش کوچ کرده اند و این بدنبال حملات جنگجویان روهینگیا بود که به سرکوبی خشونتبار توسط ارتش بنگلادش منجر شد.

یک جایزه مشابه دیگر آزادی شهر آکسفورد توسط شورای شهر شفیلد در شمال انگلستان نیز قرار است پس گرفته شود و این بعد از این است که شهروندان شفیلد طی طوماری در ماه گذشته خواستار لغو این جایزه شدند.

این جایزه محتمل است که توسط اعضای شورای شهر و تیم خدمات دموکراتیک این شورا که طومارها را بررسی می کند در این ماه بازبینی شوند.

جایزه سنت هیو سوچی الما در دانشگاه آکسفورد, قاب عکس او را هفته گذشته از ویترین عمومی خارج کرد و علاوه بر این یونیژن دومین اتحادیه اصناف ماه گذشته اعلام کرد عضویت افتخاری او را بحال تعلیق درمی آورد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here